Zakład produkcji i dystrybucji pieczarek 'Hajduk'


Lokalizacja: Sława
Powierzchnia: 2.640 m2
Inwestor: Hajduk
Data: 2008
Zakres Projektu: K, PB, PW

Konstrukcja hali stalowa. Obiekt trójnawowy, łącznik do istniejących budynków. Hala główna o wymiarach 42m x 60m.
Łączna masa konstrukcji stalowej około 90 ton.
W części biurowo – socjalnej wykonano strop żelbetowy monolityczny oraz klatkę schodową żelbetową.
Obudowę ścian wykonano z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanem gr 15 cm, ponieważ w hali będzie utrzymywana ciągle stała temperatura ok. 6oC. W części produkcyjnej hali
znajdują się doki przeładunkowe wyposażone w rampy pneumatyczne i śluzy umożliwiające szczelne dokowanie samochodów chłodni.
Na elewacji frontowej zamontowano fasady aluminiowo-szklane oraz panel dekoracyjny w kolorach logo firmy HAJDUK.
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz