C.H. Galeria Ostrovia


Lokalizacja: Ostrów Wlkp.
Powierzchnia: 44.000 m2
Inwestor: Budrem, WEST INVESTMENT Sp. z o.o.
Data: 2008-2010
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW

Centrum Handlowe Galeria Ostrovia składa się z pasażu handlowego, hipermarketu spożywczego, marketu budowlanego oraz pomieszczeń biurowych.
Konstrukcja zadaszenia stalowa, słupy oraz stropy części biurowej żelbetowe.
Łączna masa konstrukcji stalowej ok. 1.500 ton. Kubatura ok. 352.000 m3
Autorzy projektu konstrukcji: mgr inż. K.Knioła, dr inż J.Ścigałło
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji. Wspomagano także koordynację projektu warsztatowego konstrukcji stalowej.

wstecz