Budynek biurowy GTC Globis


Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 16.000m2
Inwestor: Globe Trade Centre S.A.
Data: 2003
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

Budynek biurowy klasy A.
Konstrukcja szkieletowa żelbetowa, 11 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemne. Ze względu na charakter miejsca (ścisłe centrum Poznania) oraz rodzaj występujących gruntów roboty podziemne wykonano metodą ściany szczelinowej o głebokości ok. 20m.
Autorzy projektu konstrukcji: mgr inż. K.Knioła, dr inż J.Ścigałło
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz