Klinika Weterynaryjna


Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 712 m2
Inwestor: os. prywatna
Data: 2002, 2008-2009
Zakres Projektu: K, PB, PP, PW, NA

Opis konstrukcji: konstrukcja mieszana - stropy gęstożebrowe na belkach stalowych.
W ramach dokumentacji wykonano koncepcję, projekt budowlany, przetargowy i projekt wykonawczy konstrukcji oraz sprawowano nadzór autorski.

wstecz